درباره ما

مختصر

درباره ما

میلاد سرویسمیلاد سرویس با هدف انجام فعالیت های لوله باز کنی، تخلیه چاه، لوله کشی به صورت شبانه روزی در سال ۱۳۷۰ فعالیت خود را آغاز کرد.اکنون بعد از گذشت سالیان سال از فعالیت و به کارگیری تکنولوژی روز دنیا و نیروهای متخصص در امر خدمات تاسیسات ، تخلیه چاه فاضلاب و لوله بازکنی،حفاری چاه و … فعالیت دارد.