لوله بازکن

لوله بازکنی

لوله بازکنی در یک سری از موارد که کشش آب به آهستگی و با مشکل فراوان صورت می گیرد، می توان از پمپ کردن معمولی به شیوه زیر برای باز کردن لوله بازکنی استفاده کرد. نحوه انجام لوله بازکنی به این صورت است که آب را در بخشی که دستشویی، کفشویی یا کاسه توالت قرار دارند باز می کنیم و ... بیشتر بدانید